Ocitnul jsem se v nebi

Během modlitby v Místě uzdravení jsem měl asi vidění, protože jsem se ocitnul v nebi, uctíval jsem Pána a bylo tam se mnou tolik lidí. Všichni měli prapory a uctívali. Byl jsem naprosto svobodný stejně jako všichni ostatní. Byla tam taková láska – svaté, svobodné uctívání Pána Ježíše Krista. Prostě to byla jedná velká, svatá party! Korunní místnost byla absolutní svatá radost, dokonalá láska. Všichni jsme se navzájem znali. Pochopil jsem, že to, čím procházím v pozemském životě, se nedá srovnat s tím, co na mě čeká v nebi. Chvála Jeho svatému jménu.

Dave, El Cajon, California, USA, únor 2013