Syn povzbuzený a druhý vyléčený

Na začátku listopadu 2018 jsme Vás navštívili na „místech uzdravení“ s patnáctiletým synem, který má dlouhodobé problémy s nohama. Je po dvou operacích, koleno a rekonstrukce chodidla, a komplikované zlomenině bérce. Po Vašich modlitbách viditelně uzdraven nebyl, ale zdál se vnitřně povzbuzen. Za tři dny poté pozval v modlitbě s jedním bratrem ze sboru Ježíše do svého srdce. Vnímáme další drobné změny v jeho chování a přístupu k životu.
Náš nejmladší syn trpí astmatem. Po Vašich modlitbách se do několika dnů uzdravil a od té doby je v podstatě v pořádku, ani ráno není zahleněný.
Děkujeme Bohu za Vaší službu.Kéž Vám Pán mocně žehná!

Jan a Dana