Bůh má situaci pod kontrolou

V létě tohoto roku mi lékař diagnostikoval v noze nádor potvrzený sonografickým vyšetřením.Vyšetření magnetickou rezonancí specifikovalo v bérci nehomogenní a hojně vaskulární tumor. Lékař vyhodnotil útvar jako nádor ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ. Jelikož žiji ve vztahu s Pánem Ježíšem, od začátku problému jsem se k Němu obracela o pomoc. Po sdělení diagnózy jsem věděla, že se Mu nic nevymklo z ruky, že o mé situaci ví a hledala jsem intenzivně uzdravení. Dotyk Boží jsem hledala i na Místě uzdravení, kde se tým za mě modlil a bylo mi zde řečeno slovo z Bible, které mi ukazovalo směr po celou dobu nemoci. Lékař rozhodl o vyoperování nádoru. Nádor zázračně z mé nohy nezmizel. Věděla jsem však, že Bůh má situaci pod kontrolou. Jak to dopadlo? Mocí Pána Ježíše se v mé noze nádor proměnil z nádoru, který život ohrožoval na nádor, který byl pouze vyříznut (potvrzeno histologickým vyšetřením) a dále se neléčí. Jsem zdráva! Chvála Pánu Ježíši!

Jana, listopad 2012