o setkání a našich začátcích

Co na Místě uzdravení čekat

Když přijdete na Místo uzdravení poprvé, společně s jedním ze služebníků nejprve v recepci vyplníte formulář. Tento formulář obsahuje základní informace o Vás a Vaši modlitební potřebu. Pokud užíváte léky, je důležité v medikaci pokračovat i po modlitbách a případné vysazení konzultovat vždy s lékařem. Tato informace je na formuláři také uvedena.

Po vyplnění služebník předá formulář modlitebnímu týmu do vedlejší místnosti. Tam si tým složený ze třech služebníků, aniž by si přečetl modlitební žádost, zná pouze jméno žadatele (klienta), se modlí a očekává na slovo poznání zjevené Duchem Božím. Pak se seznámí s modlitební potřebou, zavolají nemocného a modlí se přímo s ním.

Slovo říká: „Jeho ranami jsme uzdraveni.“ (Iz 53,5) Modlitbami se uvolňuje stvořitelská moc a volá k životu uzdravení, aby bylo zjevné. Uzdravení přichází skrze Boží přítomnost. Celé setkání včetně vyplnění formuláře trvá asi 30 minut. Pokud nemocný potřebuje přijít znovu, nemusí formulář znovu vyplňovat, jen upřesní svou novou modlitební potřebu. Formuláře se pečlivě uschovávají a nikdo kromě modlitebního týmu k nim nemá přístup.

Jak Místa uzdravení začala

Místa uzdravení začal již počátkem 20. století John G. Lake ve městě Spokane, Washington, USA. Během šesti let jeho služby bylo potvrzeno 100 000 uzdravení a město Spokane bylo vyhlášeno nejzdravějším městem světa. V roce 1999 Hospodin vedl Carl Pierce, aby modlitby za uzdravení ve Spokane znovu obnovil. Od té doby došlo ke statisícům dalších uzdravení a otevření stovek Míst uzdravení po celém světě.