Pán Ježíš – největší Lékař

Drazí bratři a sestry,
srdečně vám děkuji za vaši lásku a za modlitební zápas za moje uzdravení. Nejvíce však děkuji našemu největšímu Lékaři Pánu Ježíši za Jeho milost, za to, že On se mě ujal a vyslyšel modlitby vaše i mnohých dalších bratří a sester. Protože jsem prodělala těžkou operaci a následně šest chamoterapii, tak jsem prošla těžkou zkouškou víry. Díky Pánu, že mě pozvedl z této nemoce. V minulých dnech jsem prošla vyšetřeními (CT, sono, ultrazvuk a krevní testy), po tom mi paní doktorka zavolala, že všechna vyšetření jsou negativní a nemusím tedy pokračovat v léčbě a mám se dostavit za tři měsíce na kontrolu.
Ještě jednou vám děkuji a žehnám vám ve vaši úžasnou a potřebnou službě. Ať se Pán vždycky oslavuje při dalších nemocných!

Srdečně zdraví v lásce Páně spojená vaše sestra Olga. Duben 2013