Svalová artrofie v ruce pryč

Když jsem přišla do Místa uzdravení, tým přímluvců mě jemně vedl k pokání z hříchů známých i neznámých. Poté mě Pán naplnil svou živou vodou a dával své pomazání. Během modliteb s týmem mě Velký Lékař uzdravil ze svalové artrofie v ruce, kvůli které byla ruka celá zkroucená. Krátce před tím mi můj lékař řekl, že už se to bude jen zhoršovat. V ruce jsem nic neudržela a malíček byl od ostatních prstů oddělený. Modlitební tým se modlil a přijal slovo “kosti”. Pán začal kosti narovnávat v celé paži až do dlaně, krev začala proudit a prsty se narovnaly! Můj manžel i děti byli naprosto nadšení a já jsem své svěděctví sdílela i s dalšími a odkazovala je na Místo uzdravení. Pán ale přesně věděl, co všechno potřebuji k úplnému uzdravení a přijala jsem také osvobození z dědičných svázaností. Všechny hradby nepřítele padly. Už nikdy nebudu stejná, neboť koho Syn vysvobodí, ten je skutečný svobodný!

USA, prosinec 2013