Diagnóza „rakovina“ zrušena

Vážení a milí přátelé!
Byl jsem u Vás dvakrát.
Poprvé po diagnóze 5 nádorů v plicíh, metastáz a susp. nádoru ledviny.
Minulý týden jsem byl na malé operaci, kde se už vyjme skutečný kus tkáně z plic, aby se zcela jasně určilo histologické složení.
Výsledky jsem dnes dostal: vše negativní. Je to normální tkáň.
Neumím v tuto chvíli posoudit, co se dělo od momentu zjištění vysoce suspektních nádorů na CT, celkem 6. Až po složitější diagnostický proces na PET, kde už ve výsledku figurovala jen jedna uzlinka, přes odběry krve, kde bylo zcela vše v normě, až k bronchoskopickému odběru a histologii: normální nález.
Jistě, že především vždy nastoupila přesnější a spolehlivější diagnostika. Ale i tak je vývoj těchto 2,5 měsíců neobvyklý.
Od prvního momentu jsem naprosto a zcela propadl důvěře, že je třeba to svěřit do Božích rukou, neplést se do věci a důvěřovat. Jen se modlit. Nemáte představu, jak jsem pokaždé ráno vstával a šel si číst Vaše texty. Někdy i v noci.
Nemáte představu, jak obrovský byl účinek setkání s Vámi.
Chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaše modlitby!
Cokoli dalšího bych k tomu nyní dodal, by byla prázdná slova.
Díky Bohu.
A díky Vám všem.
Bude trvat pár dnů, než člověku všechno dojde. Ani to neumím patřičně oslavit. Pociťuji jen hlubokou vděčnost.

Děkuji, Jindřich, leden 2015