Uzdravení ze závratě

Během března jsem začala vnímat nepříjemné závratě – točila se mi hlava a všechno kolem, zejména při zavření očí, což jsem pociťovala velice nepříjemně. K tomu ještě přistoupil pocit nejistoty při chůzi a po osobní modlitbě jsem se rozhodla následně požádat tým MU v Praze o modlitby.
Hned po jejich modlitbách závratě zcela přestaly a nevrátily se a já jsem za to uzdravení moc vděčna Bohu i modlitebnímu týmu, skrze jehož službu jsem Boží uzdravení vděčně přijala.

Dana