Operace proběhla dobře a v pokoji

Dlouho jsme hledali službu uzdravování kvůli naší dcerce. Měla mnohaleté zdravotní komplikace a doktoři si nevěděli rady, strašili nás, nedávali nám žádné řešení. Objevili jsme službu „Místa Uzdravení“ a navštívili ji. Šli jsme na první setkání před operací dcerky. Chtěli jsme se modlit za uzdravení a také případný lékařský zákrok. Z modliteb jsme přijali pokoj a hlavně povzbuzení. Byli jsme vděční, že se za dcerku v moci modlili. Přijali jsme proroctví do našeho rodinného života. Operace dcerky proběhla dobře, je bez bolesti, i když některé zdravotní obtíže stále zůstávají. Celkově došlo ke zlepšení zdravotního stavu a máme radost, že takováto služba je. Máme zaslíbení dalšího zlepšení.
Zdá se nám, že služba je ojedinělá, vážíme si modliteb i času celého týmu lidí, kteří se nám opakovaně věnovali.

Jarda + Markéta