Svalová artrofie v ruce pryč

26.12.2013 13:30

Když jsem přišla do Místa uzdravení, tým přímluvců mě jemně vedl k pokání z hříchů známých i neznámých. Poté mě Pán naplnil svou živou vodou a  dával své pomazání.

Během modliteb s týmem mě Velký Lékař uzdravil ze svalové artrofie v ruce, kvůli které byla ruka celá zkroucená. Krátce před tím mi můj lékař řekl, že už se to bude jen zhoršovat. V ruce jsem nic neudržela a malíček byl od ostatních prstů oddělený. Modlitební tým se modlil a přijal slovo “kosti”. Pán začal kosti narovnávat v celé paži až do dlaně, krev začala proudit a prsty se narovnaly! Můj manžel i děti byli naprosto nadšení a já jsem své svěděctví sdílela i s dalšími a odkazovala je na Místo uzdravení.

Pán ale přesně věděl, co všechno potřebuji k úplnému uzdravení a mohla jsem přijmout osvobození z dědičných svázaností. Všechny hradby nepřítele padly.

Už nikdy nebudu stejná, neboť koho Syn vysvobodí, ten je skutečný svobodný! USA, prosinec 2013

 

Více na: www.mistauzdraveni.cz/svedectvi/