Uzdravení páteře začalo uvnitř

Místa uzdravení jsem navštívila ohledně vleklých silných bolestí páteře (skoliosa-blokády bederní páteře). Kořen problému byl strach a odmítnutí.
Cestou domů během čekání na křižovatce jsem přijala od Pána Boha slovo: Pravá láska každý strach zahání.
Mělo to pokračování. U ranních modliteb jsem přijala obraz:Viděla jsem Pána Ježíše jak visel na kříži a od horní poloviny těla a kolem rukou hořely plameny, které nespalovaly.Zeptala jsem se Pána, proč ty plameny? Bůh odpověděl: Když jsem umíral na kříži, hořel jsem láskou i k tobě!
A od této chvíle se začal vnitřní proces uzdravení, který vede i k uzdravení těla. Až tady jsem si uvědomila, že jak jsem měla strach z rodičů, tak jsem vnímala Pána Boha, který mě nemůže milovat takovou, jaká jsem. Měla jsem strach i z Boha. Učinila jsem pokání a začala s důvěrou k Otci přistupovat. Pán mě začal postupně vnitřně i fyzicky uzdravovat. Je to proces, který nejde přeskočit, tak vás chci všechny povzbudit. Někdy to i bolí, ale stojí to za to! Předala jsem opratě svého života Pánu Ježíši a přijala jsem novou identitu Boží dcery, nejen slovem, ale i do svého srdce.
Všechna chvála i čest patří Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Děkuji Pánu Bohu i za Místa uzdravení a laskavé lidi a jejich modlitby. Ať Vám Pán žehná.

Jana